Strona: Historia Oddziału / Rzeszowski Oddział PTChem

Historia Oddziału

Rzeszowski Oddział PTChem został powołany 4 czerwca 1981 r. na wniosek doc. dr. hab. Stanisława Kopacza i dr Marii Kopacz. Do czasu zorganizowania Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału i wyboru władz Oddziału Zarząd Główny PTChem upoważnił doc. dr. hab. Stanisława Kopacza do pełnienia funkcji Przewodniczącego PTChem w Rzeszowie.
W chwili powołania Oddział liczył 20 osób pracujących w Instytucie Technologii Chemicznej Politechniki Rzeszowskiej.
I Walne Zgromadzenie Członków Rzeszowskiego Oddziału PTChem odbyło się w dniu 6 listopada 1981 r., na którym wybrano Zarząd Oddziału w składzie:

 • doc. dr. hab. Stanisław Kopacz - przewodniczący,
 • dr inż. Andrzej Sobkowiak - zastępca przewodniczącego,
 • mgr inż. Jolanta Płoszyńska - sekretarz,
 • mgr Tomasz Pardela - skarbnik,
 • dr Maria Kopacz - członek Zarządu,
 • mgr inż. Jadwiga Mokrzycka-Lech - członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie:

 • dr inż. Jacek Lubczak - przewodniczący,
 • mgr inż. Bronisława Nitka - członek,
 • mgr inż. Jan Kalembkiewicz - członek.

W latach 1981-1995 przewodniczącym Oddziału był prof. dr hab. Stanisław Kopacz, w latach 1996-2000 Oddziałowi przewodniczył prof. PRz dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz, w latach 2000-2006 przewodniczącym był ponownie prof. dr hab. Stanisław Kopacz. Od roku 2007 Rzeszowskiemu Oddziałowi PTCh przewodniczy prof. PRz dr hab. inż. Wiktor Bukowski. W kadencachi 2013-2015 i 2016-2018 Przewodniczącym Zarządu Oddziału był prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz. W obecnej kadencji Przewodniczącym jest dr hab. inż. Paweł Chmielarz.
Celem działalności Towarzystwa zgodnie z jego statutowym zapisem jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i szerzenie wiedzy chemicznej. Rzeszowski Oddział PTCh w pełni realizuje postawione cele poprzez organizację konferencji, wykładów i kursów naukowych. W okresie swej 20-letniej działalności Oddział był organizatorem m.in.:

 • XLII Zjazdu Naukowego PTCh i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPCh) w 1999 r.,
 • I Ogólnopolskiego Seminarium Sprawozdawczego z Realizacji Grantów KBN w zakresie Nauk Chemicznych w 1999 r.,
 • Seminarium "Wybrane Problemy Chemii" (impreza coroczna od 1994 r.),
 • Warsztatów Chemicznych (impreza coroczna od 1997 r.),
 • Konferencji "Dydaktyka Chemii" (impreza coroczna od 2002 r.),
 • Ogólnopolskiej Konferencji "Flawonoidy i ich zastosowanie" (konferencja organizowana co 2 lata wspólnie z Zakładem Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej)

Niemal od samego początku przy Rzeszowskim Oddziale PTCh aktywnie działa Sekcja Dydaktyczna, skupiająca ponad 100 nauczycieli regionu południowo-wschodniej Polski. Przewodniczącą tej Sekcji była mgr Kazimiera Pisulińska reprezentująca szkoły średnie województwa podkarpackiego. W ramach działalności tej Sekcji odbyło się kilkadziesiąt spotkań nauczycieli i uczniów z różnego rodzaju szkół średnich i szkół podstawowych. Członkowie władz Oddziału uczestniczyli w pracach komisji działających przy wojewódzkich wydziałach oświaty, kuratoriach i ośrodkach metodycznych. Celem tej działalności było umożliwienie nauczycielom zwiększenia swoich kwalifikacji z chemii.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję